Logo BSU

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : [274] Community home page

Logo

У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 11 ліпеня 2012 г. № 84 зборнік «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны» ўключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па гістарычных навуках.

Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. - 2006 - 2016. - Мінск : БДУ.

Рэдакцыйны савет:

д-р гіст. навук, праф. У. Н. Сідарцоў (старшыня); канд. гіст. навук, дац. С. М. Ходзін (нам. старшыні); д-р гіст. навук, праф. Л. І. Бародкін; д-р гіст. навук, праф. Г. Я. Галенчанка; д-р гіст. навук, акадэмік М. П. Касцюк; д-р гіст. навук, дац. А. Г. Каханоўскі; доктар гістарычных навук прафесар С. Р. Кашчанка; д-р гіст. навук, праф. М. Ф. Піліпенка; д-р гіст. навук, праф. Ю. А. Свяцец.

Рэдакцыйная калегія:

канд. гіст. навук, дац. С. М. Ходзін (адк. рэд.); д-р гіст. навук, праф. Э. М. Савіцкі (нам. адк. рэд.); канд. гіст. навук, дац. А. М. Бяляўскі; д-р гіст. навук, праф. У. С. Кошалеў; канд. гіст. навук, дац. В. Л. Ліпніцкая; д-р гіст. навук, праф. В. І. Менькоўскі; канд. гіст. навук, дац. А. П. Салькоў; д-р гіст. навук, праф. В. А. Фядосік; канд. гіст. навук, дац. М. Ф. Шумейка; канд. гіст. навук, праф. А. А. Яноўскі

ISSN 1995-5650

Поўныя тэксты даступныя ўсім карыстальнікам электроннай бібліятэкі.