Logo BSU

2013. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 10 : [50] Главная страница коллекции Статистика

У дзясяты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Аснову выдання склалі выступленні, якія былі агучаны 27 лістапада 2012 г. на ХІІ Шырмаўскіх чытаннях, праведзеных на філалагічным факультэце БДУ. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, міфалогіі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай; уклад.: Т. А. Марозава. – Мінск :, 2013. – с.220. Рэдакцыйная калегія: В. П. Рагойша (старшыня); Г. А. Барташэвіч; А. У. Марозаў; А. М. Андрэеў; А. І. Бельскі; Л. П. Касцюкавец. ISBN 978-985-442-963-2

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 50
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2013Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай; уклад.: Т. А. Марозава.Марозава, Таццяна Анатольеўна
2013Воплощение «американской мечты» в народных колыбельных песняхДобровицкая, Алеся
2013ЗлучэннеПрыёмка, Вольга
2013ЗапросіныПрыёмка, Вольга
2013ЗапоіныПрыёмка, Вольга
2013Заклінальныя песніПрыёмка, Вольга
2013Произведения-переделкиКовалева, Римма
2013Немного или мало: семантические и функциональные особенности кванторов в белорусском и английском языкахМаюк, Елена
2013Мифологические и фольклорные образы при функциональной семантизации/характеризации личных местоимений в творчестве К. БальмонтаКисель, Елена
2013Катэгорыя прасторы ў моўнай карціне свету (на матэрыяле беларускай і англiйскай фразеалогіі)Арцёмава, Вольга; Назарава, Галіна
2013Сінтаксічныя спосабы ўзбагачэння выразнасці ў тапанімічных паданнях беларусаўСмалюга, Ірына
2013Образ успешного государственного деятеля в английских балладах XIV – XVI вековХведчик, Ирина
2013Интерпретация образа Понтия Пилата в цикле апокрифов К. ЧапекаНаместникова, Екатерина
2013Народна-песенныя матывы ў польскамоўнай паэзіі Янкі ЛучыныКруглова, Вольга
2013Міфалагічная плынь у чэшскай прозе першай паловы XX стагоддзяВострыкава, Алена
2013Прапаведнік, фалькларыст, паэт Ян Колар як ідэолаг славянскай узаемнасці: да 220-годдзя з дня нараджэння творцыКабржыцкая, Таццяна; Дзюкава, Эла
2013Вобразна-песенны лад лірыкі Ніла ГілевічаНуждзіна, Тамара
2013Персанажны код хранатопу сучаснага беларускага фэнтазі (на матэрыяле зборніка «Люстэрка сусвету»)Латышкевіч, Маргарыта
2013«Калядныя» элементы ў апавяданні Якуба Коласа «Пад новы год»Шамякіна, Алеся
2013Асаблівасці перыфразы ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля»Махонь, Сяргей
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 50