Logo BSU

Browsing "2013. Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 10" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 50 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013Жартоўныя песні Астравецкага раёна: падыходы да класіфікацыіВахціна, Кацярына
2013Аповеды і сказы: спроба гендарнага аналізуАтрошчанка, Юлія
2013Міфалагізаваныя вобразы жывёл у веснавой каляндарнай абраднасці беларусаўТалкачова, Наталля
2013Фальклорная марфалогія аповесці Аксаны Забужка «Казка про калинову сопілку»Кабржыцкая, Таццяна
2013Немного или мало: семантические и функциональные особенности кванторов в белорусском и английском языкахМаюк, Елена
2013Міфалагізацыя прасторы ў аповесцях Уладзіміра КараткевічаНавіцкая, Валянціна
2013Міфасемантыка элементаў інтэр’ера хаты і прадметаў хатняга побыту ў беларускіх народных тлумачэннях сноўСалавей, Ганна
2013Жаночыя вобразы ў салдацкіх альбомахЧарнавокая, Юлія
2013Персанажны код хранатопу сучаснага беларускага фэнтазі (на матэрыяле зборніка «Люстэрка сусвету»)Латышкевіч, Маргарыта
2013Асаблівасці перыфразы ў паэме Якуба Коласа «Новая зямля»Махонь, Сяргей
2013Прыказкі і прымаўкі ў сучаснай беларускай дзіцячай літаратурыАлейнік, Лада
2013Фальклорныя традыцыі і мастацкае напаўненне вобразаў воднай стыхіі ў паэзіі У. КараткевічаКаўшар, Вольга
2013«Калядныя» элементы ў апавяданні Якуба Коласа «Пад новы год»Шамякіна, Алеся
2013Заклінальныя песніПрыёмка, Вольга
2013Суадносіны персанажаў і локусаў у вобразнай сістэме чарадзейнай казкіШамякіна, Славяна
2013Фольклор в семиотике коммуникаций местной газетыПивоварчик, Тамара
2013Методика сохранения архива фольклорно-этнографических материалов (на базе учебно-научной лаборатории белорусского фольклора БГУ)Морозова, Татьяна; Карпов, Ян
2013Паэтыка вясельных песень Гомельска-Чарнігаўскага памежжа. Давясельны перыядПаўлава, Алена
2013Вобраз дамавіка ў фальклорнай прозе ГомельшчыныГнётаў, Віталь
2013Концепты «бедность» и «богатство» в ирландских народных сказкахСтружук, Татьяна