Logo BSU

2010. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 7 : [65] Collection home page

У сёмы выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэга, увайшлі артыкупы, пры- свечаныя ахтуальным праблемам фалькларыстыкі, а таксама даклады, агу- чаныя на Ш Рэспубліканскім навукова-метадычным семінары, праведзеным 29 лістапада 2009 г. на філалагічным фахультэце БДУ. Упершыню ў зборніку прадстаўлены раздзел «Матэрыялы да энцыклапедый і слоўнікаў». Адрасуецца слецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этнапогіі і літа- ратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэдакцыйная калегія: В. П. Рагойша (старшыня); Г. А. Барташэвіч; К. П. Кабашніхаў; А. М. Андрэеў; А. I. Бельскі Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск : РІВШ, 2010. - 372 с. ІSВN 978-985-500-364-6.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 65
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Этнічныя меншасці на Беларусі праз прызму вуснай народнай творчасціБачыла, Ірына
2010Сучасная фалькларыстыка: метадалогія гендэрных даследаванняўАтрошчанка, Юлія
2010Основополагающие процессы современного взаимодействия фольклора восточнославянских народовМорозов, Александр
2010Слэнг у назвах сталічных аб'ектаўКорсак, Вольга
2010Травестирование кода "Фольклор - литература" в современной поэзии (С. Михайлов "Новые песни западных славян")Верина, Ульяна
2010Народнапесенная паэтыка "Матчыных песень" Р. БарадулінаСабуць, Аліна
2010Фальклорна-міфалагічны аспект рамана Віктара Казько "Неруш"Курыленка, Галіна; Старадуб, Дар'я
2010Функцыя анімалістыкі ў літаратуры рамантызму (кот)Канкаловіч, Святлана
2010Дзявочая прыгажосць у наіўнай карціне свету беларусаўПіваварчык, Ірына
2010Маска как приём построения литературного дискурса в творчестве В. ВысоцкогоТкачева, Полина
2010"Ноты фальклору" ў мастацкім стылі Міхася ЗарэцкагаРагойша, Усевалад
2010Фольклор как элемент хронотопа в творчестве Ж.-М. Г. ЛеклезиоКвачек, Анна
2010Да пытання пра міфапаэтычную і фальклорную аснову твора Максіма Багдановіча "Страцім-лебедзь"Кабржыцкая, Таццяна
2010Роля фальклорнага кампанента ў стылістыцы беларускага хаджэння пераходнага перыядуДзюкава, Эла
2010Аб фальклорнай аснове некаторых фразеалагизмаўСадоўская, Алена
2010Цветовете на човешкото тяло в българския фольклорГригоров, Григор
2010Семантычны комплекс сіраты ў славянскім фальклорыСмольская, Алена
2010Спецыфiчныя рысы iншасветнай прасторы i часуЛатышкевіч, Маргарыта
2010Красамоўна-таямнiчы свет беларускай загадкiШандроха, Нона
2010Да праблемы фальклорнай iнтэрпрэтацыі тэмы каханняКанапліцкая, Юлія
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 65