Logo BSU

2010. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 7 : [65] Collection home page

У сёмы выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэга, увайшлі артыкупы, пры- свечаныя ахтуальным праблемам фалькларыстыкі, а таксама даклады, агу- чаныя на Ш Рэспубліканскім навукова-метадычным семінары, праведзеным 29 лістапада 2009 г. на філалагічным фахультэце БДУ. Упершыню ў зборніку прадстаўлены раздзел «Матэрыялы да энцыклапедый і слоўнікаў». Адрасуецца слецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этнапогіі і літа- ратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэдакцыйная калегія: В. П. Рагойша (старшыня); Г. А. Барташэвіч; К. П. Кабашніхаў; А. М. Андрэеў; А. I. Бельскі Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск : РІВШ, 2010. - 372 с. ІSВN 978-985-500-364-6.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 65
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Грані канцэпта каханне ў беларускіх і чэшскіх песняхБаярскіх, Настасся
2010Параўнальна-тыпалагічнае вывучынне беларускіх і ведыйскіх лекавых замоўДзянісенка, Вера
2010Экспрэсіўнасць прыказакЯкалцэвіч, Марыя
2010Функцыянальная прырода i семантыка русальных абрадаў i песеньМарчанкава, Аляксандра
2010Паселішча ў мастацкім свеце каляндарна-абрадавых песеньАлфёрава, Алена
2010Міфічны Дунай у беларускіх лірычных песняхНенадавец, Ягор
2010Міфасемантыка казы ў славянскай народнай культурыШаўшук, Іна
2010Месяц: славянскія народныя ўяўленніВасільчук, Аляксандр
2010Да праблемы міфасемантыкі вачэй у славянскім фальклорыПасашкова, Юльяна
2010Дамавік у міфалагічнай карціне свету беларусаўПалешка, Яўген
2010Міфасемантыка перакрыжавання ў беларускай традыцыйнай духоўнай культурыКанапацкая, Алеся
2010Лёс уладароў заклятых скарбаў у беларускім фальклорыЖылко, Ульяна
2010Міфалагічныя ўяўленні, звязанныя з дрэваміНовак, Валянціна
2010Да праблемы сімволікі ліку "Тры" ў беларускай традыцыйнай культурыЧарняк, Святлана
2010Да пытання аб крыніцах пашырэння рэпертуару ў Беларусі (з настальгічных згадак)Кенька, Міхась
2010Актуалізацыя этнаграфічных традыцый каляндарна-абрадавага цыкла ў сучаснай культурнай прасторыПладунова, Таццяна
2010Нематэрыяльная культурная спадчынаДарашэвіч, Энгельс
2010Апокалиптические духовные стихиБаранкевич, Лилия
2010"Белорусская былина", записанная А. Л. МасловымКостюковец, Лариса
2010Народная мудрасць у кантэксце філасофскага светапогляду Якуба КоласаБелакурскі, Валерый; Белакурская, Жанна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 65