Logo BSU

2007. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 4 : [49] Collection home page

У чацвёрты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, вынікі якіх былі прадстаўлены на VІ Шырмаўскіх чытаннях, праведзеных 30 лістапада 2006 г. на філалагічным факультэце БДУ. Аўтары выказваюць арыгінальныя гіпотэзы, шукаюць новыя шляхі і прыёмы аналізу фальклорных і літаратурных тэкстаў, культурных з’яў, уводзяць у навуковы ўжытак новыя матэрыялы. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мiнск : Бестпрынт, 2007. – 224 с. Р э ц э н з е н т ы : доктар філалагічных навук А. С. Ліс кандыдат філалагічных навук У. А. Васілевіч ISBN 978-985-6767-80-0

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2007Фразавыя і кантэкстуальныя сродкі стварэння гумарыстычнага эфекту ў сербскіх жартаўлівых апавяданняхСупрунчук, Мікіта
2007Гендерный компонент в языке поэзии русских и английских авторов ХХ в.Новак, Екатерина
2007Элементы кельтской мифологии в романе Д. Коупленда «Пока подруга в коме»Герчиков, Дмитрий
2007Рецепция античного мифа в драме В. Коркия «Козлиная песнь, или Что тебе Гекуба?»Федосеева, Татьяна
2007Реставрация народного мифа в книге А. М. Ремизова «Посолонь»Хальпукова, Екатерина
2007Мифологическая семантика женских образов в произведении В. Высоцкого «Две судьбы»Ткачева, Полина
2007Сінтэз аспектаў нацыянальнай карціны свету ў працэсе школьнага навучанняСкіба, Валянціна; Паўловіч, Антон
2007Фальклор i этнакультура Нарачанскага краю як iмплiцытная аснова паэзii Максiма ТанкаКаратай, Віктар
2007Фальклорная семантызацыя жаночых вобразаў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыядуМятліцкая, Ганна
2007Фальклорныя матывы ў аповесцi Я. Баршчэўскага «Драўляны дзядок i кабета Інсекта»Галісаева, Таццяна
2007Колеравая мадэль свету ў трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»Марчанка, Алена
2007Легенды і паданні палешукоў у трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»Шамякина, Алеся
2007Беларускі фальклор ва ўкраінскіх інтэрмедыях ХVІІІ ст.Кабржыцкая, Таццяна; Рагойша, Усевалад
2007Литературный верлибр и народная песенная поэзияВерина, Ульяна
2007«Тип» и «характер»: структурный аспект образа повествователяАндреев, Анатолий
2007Вобраз героя-вандроўніка ў беларускім фальклорыГалагуш, Марына
2007Асаблiвасцi тэрмiналогii тураўскага вяселляКузьміч, Настасся
2007Сучаснае вяселле на ГомельшчынеСіразтдзінава, Алена
2007Лакальныя асаблiвасцi вясельнай традыцыi Жыткавiцкага раёнаМаркевіч, Марына
2007Традыцыйнае беларускае i татарскае вяселле: агульнае i нацыянальна адметнаеСмольская, Алена
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49