Logo BSU

2005. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 2 : [44] Collection home page

У другі выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, якія сталі вынікам працы над навуковым праектам — пераможцам конкурсу грантаў для студэнтаў , магістрантаў і аспірантаў БДУ (2004 г.), і матэрыялы V Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 30 лістапада 2004 г. на філалагічным факультэце БДУ. Аўтары выказваюць арыгінальныя гіпотэзы, шукаюць шляхі аналізу фальклорных і літаратурных тэкстаў, культурных з'яў, уводзяць у навуковы ўжытак новыя матэрыялы. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. ар. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка — Мн.: Бестпрынт, 2005. — 269 с. ISBN 985-6767-28-8. Рэцэнзенты доктар філалагічных навук А.У. Мароозаў; доктар філалагічных навук М.В. Хаўстовіч.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2005Своеасаблівасць вывучэння песеннага фальклору на ўроках беларускай літаратуры ў старшых класахРашэтнікава, Ніна
2005Интерпретация легенды о Тристане и Изольде в романе Дженет Уинтерсон "Управление светом"Поваляева, Наталья
2005Некаторыя асаблівасці неаміфалагізму беларускай паэзіі 90-х гадоў ХХ ст.Шылец, Ала
2005Интерпретация мифа о Сизифе в философии экзистенциализма и театре абсурдаКанторович, Оксана
2005Рызома і дрэва як мадэлі дзвюх эстэтычных стратэгійВерына, Ульяна
2005Архаічныя міфы і найноўшая літаратура: прастора "рытуальнага мыслення"Шаўлякова-Барзенка, Ірына
2005Беларускія скарбы агульналюдскага значэння (да праблемы інтэрпрэтацыі народнай песні)Рудніцкая, Яніна
2005Індывідуальная мастацкая творчасць народных спевакоў і фальклорная традыцыяДырда, Аліса
2005Прычыны знікнення і ўмовы адраджэння лакальных святочна-абрадавых традыцый на ПалессіКавалёва, Рыма; Некрашэвіч, Тамара
2005Сущностные характеристики развития белорусского фольклора послевоенного периодаМорозова, Татьяна
2005Национально-культурная специфика эквивалентного в художественном произведении: стратегия переводаСамохвал, Вячеслав
2005Беларуская анамастыка і праваслаўная імёнаслоўная традыцыяЧаеўская, Марына
2005Апокрыфы і духоўны верш "Сон Багародзіцы"Гальго, Наталля
2005Итальянский фашизм: "Эрос и Приап" К. Э. ГаддыСмирнова, Вера
2005Фольклорный элемент как идейно-художественный и психологический фактор в пьесе М. Булгакова "Последние дни"Дюкова, Эла
2005Карнавальные традиции в художественной парадигме С. И. СинкевичаХмельницкий, Николай
2005Краіназнаўчы кампанент мастацкага твора як праблема перакладу: гістарычны раман у вершах Ліны Кастэнка "Маруся Чурай" у беларускамоўным узнаўленні Ніны МацяшКабржыцкая, Таццяна
2005Адлюстраванне народных уяўленняў у трылогіі Я. Коласа "На ростанях"Шамякіна, Алеся
2005Нацыянальнае светабачанне і яго філасофскае напаўненне ў творах беларускіх паэтаў-адраджаністаўРагойша, Усевалад
2005Аповесць Васіля Быкава "Сотнікаў" ў святле старазапаведнай прытчы пра Авеля і КаінаЛявонава, Ева
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 44