Logo BSU

Browsing "Магистерские диссертации по специальности 1-21 80 10 - "Литературоведение"" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 79  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
21-Aug-2014Типология творчества Александра Пушкина и Мухаммеда Махди Аль-Джовахери : аннотация к магистерской диссертации / Аль-Вассити Фаркад Абед Мзаель; БГУ, Филологический факультет, Кафедра теории литературы; науч. рук. Кенько М. П.Аль-Вассити, Фаркад Абед Мзаель
21-Aug-2014Современный иранский рассказ в переводах на русский язык (на материале онтологии «Современная иранская проза») : аннотация к магистерской диссертации / Горбани Ибрахими Нориех; БГУ, Филологический факультет, Кафедра теории литературы; науч. рук. Рагойша В. П.Горбани Ибрахими, Нориех
10-Nov-2014Наратыўныя стратэгіі ў прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : анатацыя да магістэрскай дысертацыі / І. Ч. Часнок ; БДУ; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; нав. кір. Сінькова Л.Д.Часнок, Ірына Чаславаўна
10-Nov-2014Грани актуализации деструктивного образа в фольклоре, литературе и искусстве (вампир)/ Е. Ю. Логуновская; БГУ, Филологический факультет, Кафедра теории литературы; науч. рук. Приемко О. В.Логуновская, Е. Ю.
10-Nov-2014Паэтыка дзяцінства ў аўтабіяграфічнай прозе (на матэрыяле твораў Бруна Шульца, Петэра Надаша і Змітрака Бядулі) : анатацыя да магістэрскай дысертацыі / Д. С. Абрасім; БДУ; Філалагічны факультэт, Кафедра тэорыі літаратуры; нав. кір. Ківель І. У.Абрасім, Дар’я Сяргееўна
10-Nov-2014Сказочные модели в пространстве массовой прозаической литературы : аннотация к магистерской диссертации / Н. Л. Конобеева; БГУ, Филологический факультет, Кафедра теории литературы; науч. рук. Приемко О.В.Конобеева, Надежда Леонидовна
5-Oct-2015РЫТМА-МЕТРЫЧНЫ РЭПЕРТУАР ПАЭЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ 1904—1919 ГГ.: СУТНАСЦЬ, СВОЕСАБЛІВАСЦЬ, ЭВАЛЮЦЫЯ: анатацыя да магистарскай дысертацыі / АЛЕЙЧАНКА Юлія Аляксандраўна; Філалагічны факультэт, Кафедра тэорыі літаратуры; навуковы кіраўнік Рагойша Вячаслаў ПятровічАлейчанка, Юлія Аляксандраўна
5-Oct-2015РЭЛІГІЙНА-ФІЛАСОФСКІЯ АСНОВЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ: анатацыя да магістарскай дысертацыі / БІРУЛЯ Кацярына Вячаславаўна; Філалагічны факультэт, Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навуковы кіраўнік Таццяна Іванаўна ШамякінаБіруля, Кацярына Вячаславаўна
8-Oct-2015ПАЭТЫКА БЕЛАРУСКІХ ЛЮБОЎНЫХ ПЕСЕНЬ: КАМПАЗІЦЫЯ: анатацыя да магістарскай дысертацыі / НЕБАЎСЕНКА Ганна Віктараўна, Філалагічны факультэт, Кафедра тэорыі літаратуры; навуковы кіраўнік Вольга Віктараўна ПрыемкаНебаўсенка, Ганна Віктараўна
8-Oct-2015ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК МЕТАСЮЖЕТ ПОЭЗИИ С. БИРЮКОВА: аннотация к магистерской диссертации / ЛАМЕКО Любовь Геннадьевна, Филологический факультет, Кафедра русской литературы; научный руководитель Верина Ульяна ЮрьевнаЛамеко, Любовь Геннадьевна
12-Oct-2015РЭЦЭПЦЫЯ РЭАЛЬНАГА І МІСТЫЧНАГА Ў ПАЭМЕ “ДЗЯДЫ” А. МІЦКЕВІЧА: анатацыя да магістарскай дысертацыі / ВАРАБЕЙ Марына Пятроўна, Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навуковы кіраўнік Ірына Эрнстаўна БагдановічВарабей, Марына Пятроўна
2016Барочная эпістэмалогія паэзіі Сімяона Полацкага : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЗАКРЭЎСКАЯ Данута Мікалаеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Кароткі У. Г.Закрэўская, Данута Мікалаеўна
2016Прадмоўна-пасляслоўны комплекс кірылічных выданняў Беларусі другой паловы XVI – пачатку XVII стагоддзя: архітэктоніка і паэтыка: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЕРМАКОВІЧ Вольга Расціславаўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Жанна Вацлаваўна Некрашэвіч-КароткаяЕрмаковіч, Вольга Расціславаўна
2016Вобразна-сімвалічная сістэма “Жыція Еўфрасінні Полацкай” і “Жыція Клімента Охрыдскага”: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ГАНУШКІНА Бажэна Юр’еўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Казакова Таццяна ПятроўнаГанушкіна, Бажэна Юр’еўна
2016Правідэнцыйны кампанент у помніках літаратуры Беларусі ХVІ–ХVІІ стст.: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЯФІМАЎ Аляксандр Віктаравіч; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. У. Г. КароткіЯфімаў, Аляксандр Віктаравіч
2016Этнанацыянальная спецыфіка беларускага канцэпту “адукацыя” ў параўнанні з польскім (паводле даных мовы) : Аннотация к магистерской диссертации / Татьяна Валентиновна Шевчик; Филологический факультет; Кафедра теоретического и славянского языкознания; научн. рук. профессор Руденко Елена НиколаевнаШевчик, Татьяна Валентиновна
2016Праблема самаідэнтыфікацыі ў сучаснай беларускай аўтабіяграфічнай прозе : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Вячаславаўна Карнацкая; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. дацэнт Алейнік Л.В.Карнацкая, Анастасія Вячаславаўна
2016Текстология библейских цитат в связи с проблемой атрибуции древнеславянского текста (на материале проповедей Климента Охридского) : Аннотация к магистерской диссертации / Денис Валерьевич Кравчук; Филологический факультет; Кафедра теоретического и славянского языкознания; научн. рук. профессор Кожинова Алла АндреевнаКравчук, Денис Валерьевич
2016Літаратурная спадчына Гальяша Пельгрымоўскага: спецыфічная практыка эстэтычнага пазнання на мяжы эпох Рэнесансу і Барока : Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Уладзіміраўна ДАВЫДАВА; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. доктар Некрашэвіч-Кароткая Ж.В.Давыдава, Анастасія Уладзіміраўна
2016Китайский цикл стихотворений Максима Танка в переводе на китайский язык : Аннотация к магистерской диссертации / Чжан Линь; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. профессор Рагойша В.П.Чжан, Линь